Kerncijfers


bouwbedrijven met 150.000 arbeiders
door arbeiders gewerkte dagen
Jaarlijks nood aan nieuwe en competente arbeiders
gerealiseerde opleidingsuren
opgeleide arbeiders
bij opleiding betrokken bedrijven
bouwplaatsbezoeken
concrete adviezen verleend
bedrijven met raad en daad bijgestaan
jongeren aangeworven via een BouwIngroeiBaan
leerlingen en 360 leerkrachten bijgeschoold via Constructiv
jongeren warm gemaakt voor de sector tijdens Building Heroes
Hoogste opleidingsparticipatiegraad van arbeiders ooit
Hoogste opleidingsparticipatiegraad van bedrijven ooit
personen aangesloten bij het sectorale pensioenplan
arbeiders vergoed bij slecht weer

Over Constructiv
Constructiv is de dienstverlenende organisatie van en voor de bouwsector. Als fonds voor bestaanszekerheid, opgericht door de sociale partners van het bouwbedrijf, ijvert onze organisatie ervoor dat talent zijn weg vindt naar de sector en er zich een hele loopbaan lang in kan ontplooien. Dit impliceert een aantrekkelijk sociaal statuut, de nodige competenties en veilige werkomstandigheden op de bouwplaats.