Instroom: een topprioriteit voor de bouw Constructiv werd opgericht door de sociale partners van de bouw en staat dan ook volledig ten dienste van bouwondernemingen en de bouwvakarbeiders die zij tewerkstellen. Al is de dienstverlening van Constructiv zeer uitgebreid, er loopt duidelijk een duidelijke rode draad door alle inspanningen die wij leveren: garanderen dat de Belgische bouwondernemingen kunnen beschikken over voldoende én bekwame medewerkers! 

In het kort probeert Constructiv toekomstige bouwvakarbeiders aan te moedigen een weg te vinden naar de bouwsector (instroom) en huidige bouwvakarbeiders de mogelijkheid te geven om een duurzame loopbaan in de bouwsector uit te bouwen (duurzame tewerkstelling). 

Dankzij het sectorale akkoord dat de sociale partners bouw in 2019 sloten, heeft Constructiv hiervoor extra hefbomen in handen gekregen. Graag lichten wij die in dit jaarverslag verder toe.

Constructiv heeft een arsenaal aan ondersteunende maatregelen tot zijn beschikking. Grosso modo kunnen deze worden onderverdeeld in drie grote categorieën, die telkens gepaard gaan met specifieke initiatieven om de doelstellingen te bereiken:

• Het aanbieden van een aantrekkelijk statuut
• Het bevorderen van de duurzame instroom
• Het bevorderen van een duurzame tewerkstellingBesluit


De bouw blijft nog altijd de motor van de Belgische economie: de bouwsector is en blijft nodig en staat paraat. Om een drijvende kracht te blijven, zal de bouw volop moeten inzetten op instroom van nieuwe en competente medewerkers. Dit is een doelstelling waaronder onze sector zijn sterke schouders zet! Wij doen dan ook een warme oproep aan alle belanghebbenden (economische, opleidings-, onderwijs en andere actoren) om deze sectorale ambities te helpen waarmaken.

Over Constructiv
Constructiv is de dienstverlenende organisatie van en voor de bouwsector. Als fonds voor bestaanszekerheid, opgericht door de sociale partners van het bouwbedrijf, ijvert onze organisatie ervoor dat talent zijn weg vindt naar de sector en er zich een hele loopbaan lang in kan ontplooien. Dit impliceert een aantrekkelijk sociaal statuut, de nodige competenties en veilige werkomstandigheden op de bouwplaats.