De ConstruBus: een innovatieve tool ten dienste van de bouwsector in Belgiƫ!

Sinds januari 2020 is een nieuw voertuig te zien op de Belgische wegen, namelijk de ConstruBus. Deze nieuwe tool van de sectorale partners van de bouwsector werd ontworpen en ingericht om met fierheid zichtbaar te zijn voor de sector en om de aandacht te trekken. In die zin zal de ConstruBus concreet bijdragen tot een beter imago van de sector en een duidelijker onderscheid maken met andere sectoren.

Met deze investering streven de sectorale partners meerdere doelstellingen na. Ze willen een verhoogde aanwezigheid van de bouw op het terrein en een betere zichtbaarheid genereren, maar ook werken aan een betere bekendheid van de tools, middelen en mogelijkheden die geboden worden aan de verschillende doelgroepen van de bouwsector. Dat zal gebeuren tijdens de vele acties ter promotie van Constructiv en de sociale partners van de bouw.

Over Constructiv
Constructiv is de dienstverlenende organisatie van en voor de bouwsector. Als fonds voor bestaanszekerheid, opgericht door de sociale partners van het bouwbedrijf, ijvert onze organisatie ervoor dat talent zijn weg vindt naar de sector en er zich een hele loopbaan lang in kan ontplooien. Dit impliceert een aantrekkelijk sociaal statuut, de nodige competenties en veilige werkomstandigheden op de bouwplaats.