Premies duaal leren

Sinds september 2019 zijn de premies voor alternerende opleidingen verhoogd met € 200 per premie. Het premiesysteem is gebaseerd op een “klassiek” traject van drie opleidingsjaren, gevolgd door een inschakeling in de sector. Het kan als volgt samengevat worden:

eerste premie voor het eerste opleidingsjaar (in €)
€ voor het tweede opleidingsjaar
€ voor het laatste opleidingsjaar
in je eerste jaar als bouwvakarbeider

Zo kan een jonge leerling die een opleiding volgt over drie jaar en instroomt in de sector, tot € 2.300 aan sectorale premies krijgen!Over Constructiv
Constructiv is de dienstverlenende organisatie van en voor de bouwsector. Als fonds voor bestaanszekerheid, opgericht door de sociale partners van het bouwbedrijf, ijvert onze organisatie ervoor dat talent zijn weg vindt naar de sector en er zich een hele loopbaan lang in kan ontplooien. Dit impliceert een aantrekkelijk sociaal statuut, de nodige competenties en veilige werkomstandigheden op de bouwplaats.