De toekenning van aanvullende sociale voordelen
Binnen Constructiv staat de pijler Building your Benefits (ByB) in voor de toekenning en uitkering van aanvullende en bovenwettelijke sociale voordelen aan bouwvakarbeiders. Het kan daarbij zowel gaan om actieve arbeiders als om arbeiders die tijdelijk werkloos, ziek of invalide zijn of om arbeiders aan het einde van hun loopbaan. Daarnaast ondersteunt Constructiv werkgevers uit de bouwsector.


Over Constructiv
Constructiv is de dienstverlenende organisatie van en voor de bouwsector. Als fonds voor bestaanszekerheid, opgericht door de sociale partners van het bouwbedrijf, ijvert onze organisatie ervoor dat talent zijn weg vindt naar de sector en er zich een hele loopbaan lang in kan ontplooien. Dit impliceert een aantrekkelijk sociaal statuut, de nodige competenties en veilige werkomstandigheden op de bouwplaats.