Realisaties competentiebeheer, instroom en welzijn op het werk


Binnen Constructiv staat de pijler Building on People in voor:
▪ het promoten en het waarborgen van het welzijn en de veiligheid op de bouwplaatsen 
▪ het op peil houden van de competenties van de aanwezige arbeidskrachten
▪ het bevorderen van de (gekwalificeerde) instroom van nieuwe arbeidskrachten

Zoals in het dossier In de kijker: instroom  werd toegelicht, wordt er op het vlak van het bevorderen van de (gekwalificeerde) instroom binnen Constructiv altijd een sectoraal referentiekader uitgewerkt dat van toepassing is op heel België. De beheerscomités Building on People  houden toezicht op de overeenstemming van deze initiatieven met het sectorale referentiekader. Er bestaan drie regionale oriëntatiegroepen:

▪ BoP@Vlaanderen
▪ BoP@Wallonie
▪ BoP@Brussel
U kan de samenstelling van deze beheerscomités onderaan op deze pagina terugvinden.

De activiteiten van de pijler BoP worden op het terrein uitgevoerd door regionale Constructiv-adviseurs, die de klanten van Constructiv bijstaan in het kader van de bovenstaande thema’s. Deze veldwerking wordt op technisch-inhoudelijk vlak ondersteund vanuit het Technisch Competentiecentrum (TCC)

Regionaal kan deze veldwerking echter worden afgestemd op lokale initiatieven en de lokale arbeidsmarkt. Op basis van analyses kan de bouwsector via zijn regionale oriëntatiegroepen synergieën creëren met lokale overheden en initiatieven ontplooien die afgestemd zijn op de regionale kansen en noden. 

Samenstelling van de Regionale Oriëntatiegroepen
BoP@VlaanderenBoP@WallonieBoP@Brussel
Voorzitter MATTHYSEN RonnyTEHEUX Jean-LouisSCHILTZ Laurent
OndervoorzitterMOREELS Hildegard
Confederatie Bouw 
DE GOIGNIES GerritBLOMMAERT SarahAL BARAJRAJI Sihame
RUYS MarcCARNOY FrancisGILLION Philippe
HERMAN DirkDOQUIRE GeoffroySCHILTZ Laurent
VAN PAESSCHEN JanNONET Jean-JacquesVANDERHAEGEN Jean-Christophe
DE GOIGNIES GerritPIRON BernardRUEBENS Marc
THOMAS Florie
BouwunieMOREELS HildegardDE HONDT Twain
DE HONDT Twain
FEMAVAN HOE MarnixVAN HOE MarnixVAN HOE Marnix
ACV-BIE 
BEIRENS IweinMOREAU MarcDURMAZ Cihan
MATTHYSEN RonnyPONCE ThibautDE HEYN Steven
DAERDEN JustinTEHEUX Jean-LouisVAN GOMPEL Katrien
AC-ABVV CANNAERT AnnickHILAMI BrahimVAN CAUWENBERGE René
VERHEYE ErwinVREULS MarcENGELAAR Bert
DE VLAMINCK GianniBENAISSA ScennaCOLLYNS Kim
ACLVBVANDYCKE JohanVANDYCKE JohanPAULI Stijn 
Situatie op 31/12/2019
Over Constructiv
Constructiv is de dienstverlenende organisatie van en voor de bouwsector. Als fonds voor bestaanszekerheid, opgericht door de sociale partners van het bouwbedrijf, ijvert onze organisatie ervoor dat talent zijn weg vindt naar de sector en er zich een hele loopbaan lang in kan ontplooien. Dit impliceert een aantrekkelijk sociaal statuut, de nodige competenties en veilige werkomstandigheden op de bouwplaats.