Realisaties op het vlak van bijscholing
en vervolmaking van de actieve arbeiders


De ondersteuning en faciliterende rol die de regionale teams aan arbeiders en bedrijven bieden op het gebied van opleiding en bijscholing, vertalen zich in kwantitatieve resultaten op het terrein. In de bijgaande grafieken worden de voornaamste resultaten voorgesteld.
[:swvar:text:448:]
Opleidingsuren: evolutie per gewest
Bron: Constructiv

Arbeiders: evolutie opleidingsparticipatie

Bedrijven: evolutie opleidingsparticipatie

Arbeiders: evolutie arbeidersparticipatie per leeftijdsklasse
[:swvar:text:448:]

Bedrijven: evolutie opleidingsparticipatie per bedrijfsgrootte

1-5
6-19
20-49
50-99
100-249
250-499
500+


Sinds 2009-2010 steeg het aantal opleidingsuren enkele jaren lang, met een duidelijke piek in 2014-2015. Daarna ontstond een dalende tendens in het aantal opleidingsuren, maar deze trend werd in 2017-2018 opnieuw doorbroken en sindsdien kennen we blijvend een stijgende trend. 

Er zijn nog nooit zo veel opleidingsuren geweest als in 2018-2019, waar we in de richting gaan van een miljoen opleidingsuren. Deze stijging is te danken aan een combinatie van twee factoren: een sterke groei van het aantal betrokken arbeiders en ondernemingen in opleiding en een groei van het aantal opleidingen van langere duur. 

Bij het aantal arbeiders en bedrijven in opleiding zien we een onafgebroken stijging, afgezien van de stabilisatie tijdens 2016-2017, en ook bij de participatiegraad is dat het geval. Het opleidingsjaar 2018-2019 was dus een uitzonderlijk jaar in vele opzichten: aantal gevolgde opleidingsuren, aantal arbeiders in opleiding en aantal bedrijven in opleiding.

Over Constructiv
Constructiv is de dienstverlenende organisatie van en voor de bouwsector. Als fonds voor bestaanszekerheid, opgericht door de sociale partners van het bouwbedrijf, ijvert onze organisatie ervoor dat talent zijn weg vindt naar de sector en er zich een hele loopbaan lang in kan ontplooien. Dit impliceert een aantrekkelijk sociaal statuut, de nodige competenties en veilige werkomstandigheden op de bouwplaats.