Gemeenschappelijke doelstellingen met verschillende regionale invullingenConstructiv viert zijn 20 jaar aanwezigheid aan de zijde van bedrijven en in de regio’s

Van maart tot mei 2019 vierde Constructiv een verjaardag: al 20 jaar zijn onze teams gedecentraliseerd aanwezig in elke regio van het land en verlenen we op lokaal vlak diensten aan bouwbedrijven en hun arbeiders. In die context heeft Constructiv, dat ontstaan is uit de fusie van verschillende sectorfondsen, de aannemers en de sociale partners in elke regio ontmoet tijdens een aangename avond die speciaal hiervoor georganiseerd werd.

Tijdens deze avonden konden de deelnemers luisteren naar getuigenissen van aannemers die regelmatig een beroep doen op de diensten van Constructiv, meer bepaald in het kader van opleiding, beroepstoeleiding, welzijn en veiligheid. Ze konden ook nader kennismaken met de concrete diensten en middelen die Constructiv ter beschikking kan stellen om hen dagelijks te helpen in deze belangrijke domeinen, én met de vertegenwoordigers van de regionale teams die hen zeer concrete hulp kunnen bieden bij wat ze doen.

Het tweede deel van elke avond bestond uit een netwerkmoment, waarbij de deelnemers en de teamleden van de verschillende regionale Constructiv-kantoren op een ontspannen manier van gedachten konden wisselen.

Op drie maanden tijd werden zo een vijftiental ontmoetingen georganiseerd op plaatsen met een symbolische betekenis op het vlak van bouw of erfgoedrenovatie in Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Tijdens deze ontmoetingen heeft Constructiv meer dan 2.500 mensen verwelkomd, geïnformeerd over de dienstverlening van Constructiv en in contact gebracht met de regionale teams.


Over Constructiv
Constructiv is de dienstverlenende organisatie van en voor de bouwsector. Als fonds voor bestaanszekerheid, opgericht door de sociale partners van het bouwbedrijf, ijvert onze organisatie ervoor dat talent zijn weg vindt naar de sector en er zich een hele loopbaan lang in kan ontplooien. Dit impliceert een aantrekkelijk sociaal statuut, de nodige competenties en veilige werkomstandigheden op de bouwplaats.